Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q53: Dersom forholdene legges til rette på arbeidsplassen, hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å jobbe fram til ordinær pensjonsalder eller lenger?

Verdier Kategorier N
1 Svært sannsynlig 199
 19,9%
2 Ganske sannsynlig 281
 28,1%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 209
 20,9%
4 Ganske usannsynlig 124
 12,4%
5 Svært usannsynlig 125
 12,5%
6 Vet ikke / ikke svar 63
 6,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.