Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q62C3: Dersom i fare for å bli arbeidsledig, vil du: Bli mindre motivert for å jobbe

Verdier Kategorier N
0 Nei 926
 92,5%
1 Ja 75
 7,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.