Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q62C2: Dersom i fare for å bli arbeidsledig, vil du: Forsøke å bytte jobb eller arbeidssted for å komme over til en tryggere sektor / arbeidsgiver

Verdier Kategorier N
0 Nei 519
 51,8%
1 Ja 482
 48,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.