Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q51: Har du i løpet av de siste fem årene vært sykmeldt lenger enn to måneder sammenhengende?

Verdier Kategorier N
1 Ja, helt sykmeldt 199
 19,9%
2 Ja, delvis sykmeldt 64
 6,4%
3 Nei 734
 73,3%
4 Vet ikke 4
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.