Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q58: Hvor vanskelig eller lett mener du det ville være for deg å finne en jobb som er minst like god som den du har nå?

Verdier Kategorier N
1 Svært vanskelig 150
 15,0%
2 Nokså vanskelig 316
 31,6%
3 Verken lett eller vanskelig 245
 24,5%
4 Nokså lett 189
 18,9%
5 Svært lett 69
 6,9%
6 Vet ikke / ikke svar 32
 3,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.