Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_6: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er arbeidsledig?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 555
 55,4%
2 Ganske usannsynlig 217
 21,7%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 126
 12,6%
4 Ganske sannsynlig 5
 0,5%
5 Svært sannsynlig 6
 0,6%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 92
 9,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.