Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_2: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er i samme bransje?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 69
 6,9%
2 Ganske usannsynlig 38
 3,8%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 107
 10,7%
4 Ganske sannsynlig 298
 29,8%
5 Svært sannsynlig 457
 45,7%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 32
 3,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.