Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_1: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er i samme yrke?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 87
 8,7%
2 Ganske usannsynlig 63
 6,3%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 129
 12,9%
4 Ganske sannsynlig 311
 31,1%
5 Svært sannsynlig 385
 38,5%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 26
 2,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.