Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_5: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er uførepensjonist?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 638
 63,7%
2 Ganske usannsynlig 134
 13,4%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 87
 8,7%
4 Ganske sannsynlig 14
 1,4%
5 Svært sannsynlig 10
 1,0%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 118
 11,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.