Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q55_3: I hvilken grad er det sannsynlig at du om 5 år er under utdanning?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 395
 39,5%
2 Ganske usannsynlig 261
 26,1%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 202
 20,2%
4 Ganske sannsynlig 69
 6,9%
5 Svært sannsynlig 16
 1,6%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 58
 5,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.