Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q57: I hvilken grad er du bekymret over muligheten til å miste jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Jeg er ikke bekymret i det hele tatt 593
 59,2%
2 Jeg er litt bekymret 243
 24,3%
3 Jeg er noe bekymret 110
 11,0%
4 Jeg er meget bekymret 34
 3,4%
5 Vet ikke / ikke svar 21
 2,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.