Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q52: Når regner du med å gå av med pensjon?

Verdier Kategorier N
40 1
 0,1%
50 5
 0,5%
53 1
 0,1%
57 7
 0,7%
58 2
 0,2%
59 1
 0,1%
60 48
 4,8%
62 269
 27,0%
63 35
 3,5%
64 27
 2,7%
65 196
 19,7%
66 8
 0,8%
67 311
 31,3%
68 14
 1,4%
69 1
 0,1%
70 58
 5,8%
72 1
 0,1%
75 4
 0,4%
80 2
 0,2%
85 1
 0,1%
90 1
 0,1%
95 1
 0,1%
99 1
 0,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 995
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.