Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q61: Opplever du at du står i fare for å få en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon på grunn av omstillinger eller nedskjæringer?

Verdier Kategorier N
1 Svært usannsynlig 305
 30,5%
2 Ganske usannsynlig 306
 30,6%
3 Verken sannsynlig eller usannsynlig 216
 21,6%
4 Ganske sannsynlig 89
 8,9%
5 Svært sannsynlig 39
 3,9%
6 Vet ikke / ikke svar 46
 4,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.