Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q63_3: Tror du endret lovgivning kommer til å få konsekvenser for jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Ingen betydning 211
 21,1%
2 Lite betydning 239
 23,9%
3 Noe betydning 304
 30,4%
4 Ganske stor betydning 125
 12,5%
5 Stor betydning 66
 6,6%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 56
 5,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.