Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q63_5: Tror du et eventuelt EU-medlemskap kommer til å få konsekvenser for jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Ingen betydning 346
 34,6%
2 Lite betydning 250
 25,0%
3 Noe betydning 184
 18,4%
4 Ganske stor betydning 60
 6,0%
5 Stor betydning 38
 3,8%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 123
 12,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.