Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q63_6: Tror du hvem som har regjeringsmakten kommer til å få konsekvenser for jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Ingen betydning 303
 30,3%
2 Lite betydning 238
 23,8%
3 Noe betydning 242
 24,2%
4 Ganske stor betydning 102
 10,2%
5 Stor betydning 62
 6,2%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 54
 5,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.