Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2009 intern

Variabel Q63_2: Tror du internasjonal økonomi kommer til å få konsekvenser for jobben din?

Verdier Kategorier N
1 Ingen betydning 210
 21,0%
2 Lite betydning 231
 23,1%
3 Noe betydning 281
 28,1%
4 Ganske stor betydning 158
 15,8%
5 Stor betydning 88
 8,8%
6 Vet ikke / ikke aktuelt 33
 3,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1001
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.