Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel STDALDER: Alder

Verdier Kategorier N
1 15-29 367
 13,7%
2 30-44 944
 35,3%
3 45-59 1086
 40,6%
4 60+ 278
 10,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.