Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel XALDER: Alder

Verdier Kategorier N
1 15-24 117
 4,4%
2 25-45 1269
 47,4%
3 46+ 1289
 48,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.