Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel arbtidny: Arbeidstid_intervall

Spørsmålstekst

Arbeidstid

Verdier Kategorier N
1 under 35 t 646
 24,9%
2 35-37,5t 829
 32,0%
3 38-40t 562
 21,7%
4 41-45t 335
 12,9%
5 over 45 t 220
 8,5%
Sysmiss 83

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2592
Manglende tilfeller 83
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.