Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel Q3: Er fagforeningen tilsluttet en av følgende hovedorganisasjoner?

Verdier Kategorier N
1 LO 865
 49,3%
2 YS 315
 18,0%
3 UNIO 266
 15,2%
4 Akademikerne 111
 6,3%
5 Ikke tilsluttet hovedorganisasjon 104
 5,9%
6 Vet ikke 93
 5,3%
Sysmiss 921

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1754
Manglende tilfeller 921
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.