Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel Q1: Fagforeningsmedlem?

Spørsmålstekst

Er du medlem av en fagforening?

Verdier Kategorier N
1 Ja 1754
 65,6%
2 Nei 921
 34,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.