Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel pensjonsalder: Forventet pensjonsalder

Verdier Kategorier N
1 FØR 62 ÅR 143
 5,4%
2 62-64 807
 30,3%
3 65-66 580
 21,8%
4 67-69 906
 34,0%
5 OVER 70 227
 8,5%
Sysmiss 12

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2663
Manglende tilfeller 12
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.