Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel FYLKE: Fylke

Verdier Kategorier N
1 Østfold 160
 6,0%
2 Akershus 309
 11,6%
3 Oslo 330
 12,3%
4 Hedmark 99
 3,7%
5 Oppland 95
 3,6%
6 Buskerud 133
 5,0%
7 Vestfold 134
 5,0%
8 Telemark 75
 2,8%
9 Aust-Agder 51
 1,9%
10 Vest-Agder 83
 3,1%
11 Rogaland 239
 8,9%
12 Hordaland 330
 12,3%
13 Sogn og Fjordane 53
 2,0%
14 Møre og Romsdal 117
 4,4%
15 Sør -Trøndelag 157
 5,9%
16 Nord-Trøndelag 62
 2,3%
17 Nordland 132
 4,9%
18 Troms 82
 3,1%
19 Finnmark 32
 1,2%
20 Utlandet 2
 0,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 20.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.