Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel utdd2: Høy_Lav Utdanning

Verdier Kategorier N
1 lav utdanning 1757
 65,7%
2 høy utdanning 917
 34,3%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2674
Manglende tilfeller 1
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.