Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel UTDANNING: Høyeste fullførte skolegang?

Spørsmålstekst

Hva er din høyeste fullførte skolegang?

Verdier Kategorier N
1 Grunnskoleutdanning (10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole e 161
 6,0%
2 Videregående utdanning (Allmennfag, yrkesskole eller annet) 921
 34,4%
3 Fagutdanning/yrkesutdanning/fagbrev/videregående yrkesfaglig 675
 25,2%
4 Universitets-/høgskoleutdanning med inntil 4 års varighet 656
 24,5%
5 Universitets-/høgskoleutdanning med mer enn 4 års varighet 261
 9,8%
Sysmiss 1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2674
Manglende tilfeller 1
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.