Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel SIVIL: Hva er din sivilstatus?

Verdier Kategorier N
1 Gift/registrert partner 1396
 52,3%
2 Samboende 601
 22,5%
3 Ugift 424
 15,9%
4 Tidligere gift (Separert/Skilt/Enke/Enkemann) 248
 9,3%
Sysmiss 6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2669
Manglende tilfeller 6
Minimum 1.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.