Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel STILL_LEDER: Hva slags type lederstilling har du?

Verdier Kategorier N
1 Toppleder eller administrerende direktør 46
 6,9%
2 Direktør eller underdirektør 28
 4,2%
3 Mellomleder 429
 64,4%
4 Selvstendig næringsdrivende 9
 1,4%
5 Annen type leder 154
 23,1%
Sysmiss 2009

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 666
Manglende tilfeller 2009
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.