Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel BRANSJE: Hvilken bransje jobber du (er din bedrift) innenfor?

Verdier Kategorier N
1 Offentlig sentralforvaltning/myndighet 174
 6,5%
2 Barnehage/skole/undervisning 372
 13,9%
3 Helsetjenester 248
 9,3%
4 Sosialtjenester/barnevern 37
 1,4%
5 Pleieog omsorgstjenester 126
 4,7%
6 Forsvar/politi-/rettsvesen/vakthold 71
 2,7%
7 Landbruk/skogbruk/fiske 25
 0,9%
8 Industri/teknikk 187
 7,0%
9 Bygg/anlegg 134
 5,0%
10 Varehandel/butikk 297
 11,1%
11 Transport/samferdsel 154
 5,8%
12 Kultur/idrett/organisasjoner 66
 2,5%
13 Media/reklame/PR/informasjon 62
 2,3%
14 Forskning/analyse 33
 1,2%
15 Reiseliv/hotell 31
 1,2%
16 Restaurant/servering 24
 0,9%
17 Telekommunikasjon/IT 121
 4,5%
18 Bank/forsikring/finans 85
 3,2%
19 Forretningsmessig service-/tjenesteyting 72
 2,7%
20 Olje/gass/energi 127
 4,7%
21 Annet 229
 8,6%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 21.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.