Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel NIVAA: Hvilket forvaltningsnivå jobber du i?

Verdier Kategorier N
1 Stat 388
 38,2%
2 Fylkeskommune 100
 9,9%
3 Kommune 527
 51,9%
Sysmiss 1660

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1015
Manglende tilfeller 1660
Minimum 1.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.