Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel ANTANS: Hvor mange ansatte er det i bedriften du jobber?

Verdier Kategorier N
1 1 - 4 116
 4,3%
2 5 – 9 166
 6,2%
3 10 – 20 338
 12,6%
4 21 – 50 455
 17,0%
5 51 – 100 322
 12,0%
6 101 – 250 276
 10,3%
7 251 – 500 219
 8,2%
8 Over 500 783
 29,3%
9 Vet ikke 0
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 8.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.