Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel Q48: Jobber du fulltid, deltid eller vet ikke?

Spørsmålstekst

ber du fulltid eller deltid?

Verdier Kategorier N
1 Fulltid 1990
 74,4%
2 Deltid, vennligst oppgi stillingsstørrelse i prosent (max 10 665
 24,9%
3 Vet ikke 20
 0,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.