Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel SEKTOR: Jobber du i offentlig eller privat sektor? Med offentlig sektor menes all offentlig virksomhet (stat, kommune og fylkeskommune).

Verdier Kategorier N
1 Privat sektor 1482
 55,4%
2 Offentlig sektor (forvaltning) 1015
 37,9%
3 Offentlig eiet selskap 178
 6,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.