Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel LEDENDE_STILLING: Ledende stilling?

Spørsmålstekst

Har du en ledende stilling?

Verdier Kategorier N
1 Ja 666
 26,4%
2 Nei 1854
 73,6%
Sysmiss 155

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2520
Manglende tilfeller 155
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.