Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel NARING3: Næring

Spørsmålstekst

Naring3

Verdier Kategorier N
1 Industri 473
 17,7%
2 Handel 297
 11,1%
3 Service 1905
 71,2%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.