Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel PERSINNT09: Omtrent hvor stor er din personlige brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)?

Verdier Kategorier N
1 Under 200.000 kroner 124
 4,6%
2 200.000 - 299.999 kroner 344
 12,9%
3 300.000-399.000 kroner 905
 33,9%
4 400.000 - 599.999 kroner 888
 33,2%
5 600.000 - 799.999 kroner 205
 7,7%
6 800.000 kroner eller mer 91
 3,4%
7 Ønsker ikke å svare 115
 4,3%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2672
Manglende tilfeller 3
Minimum 1.0
Maksimum 7.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.