Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel arbeidsledig: Opplevd arbeidsledighet: Antall måneder arbeidsledig

Spørsmålstekst

Antall måneder arbeidsledig

Verdier Kategorier N
1 under 3 måneder 248
 25,1%
2 3-6 måneder 416
 42,1%
3 7-12 måneder 194
 19,6%
4 mer enn 1 år 130
 13,2%
Sysmiss 1687

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 988
Manglende tilfeller 1687
Minimum 1.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.