Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel sektorNY: Privat (inkl. offentlig selskap) vs offentlig sektor

Spørsmålstekst

Privat vs offentlig sektor

Verdier Kategorier N
1 Privat inkl off. selskap 1660
 62,1%
2 Offentlig 1015
 37,9%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2675
Manglende tilfeller 0
Minimum 1.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.