Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel STDGEO: Region4

Spørsmålstekst

Region

Verdier Kategorier N
1 Oslo/Akershus 639
 23,9%
2 Rest Østland 696
 26,0%
3 Sør-/Vestland 873
 32,7%
4 Tr.lag/Nord-Norge 465
 17,4%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2673
Manglende tilfeller 2
Minimum 1.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.