Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel GRGEO: Region6

Spørsmålstekst

Region

Verdier Kategorier N
1 Oslo/Akershus 639
 23,9%
2 Indre Østland 327
 12,2%
3 Sørkysten 503
 18,8%
4 Vestlandet 622
 23,3%
5 Midt-Norge 336
 12,6%
6 Nord-Norge 246
 9,2%
Sysmiss 2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2673
Manglende tilfeller 2
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.