Datasett: Fullstendig barometer 2010 0109

Variabel STEMTE_SIST: Stemte du ved Stortingsvalget i 2005, og hvilket parti stemte du i så fall på?

Verdier Kategorier N
1 Det norske Arbeiderparti 874
 32,7%
2 Fremskrittspartiet 396
 14,8%
3 Høyre 395
 14,8%
4 Kristelig Folkeparti 88
 3,3%
5 Kystpartiet 2
 0,1%
6 Rød Valgallianse 37
 1,4%
7 Senterpartiet 112
 4,2%
8 Sosialistisk Venstreparti 175
 6,5%
9 Venstre 104
 3,9%
10 Andre partier og lister 14
 0,5%
11 Stemte ikke 127
 4,8%
12 Husker ikke/vet ikke 21
 0,8%
13 Vil ikke oppgi parti 259
 9,7%
14 Hadde ikke stemmerett 68
 2,5%
Sysmiss 3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2672
Manglende tilfeller 3
Minimum 1.0
Maksimum 14.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.