Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q18: Bør det bli større eller mindre inntektsforskjeller i samfunnet framover eller bør de være som nå?

Verdier Kategorier N
1 Mindre inntektsforskjeller 1570
 51,6%
2 Som nå 1078
 35,4%
3 Større inntektsforskjeller 185
 6,1%
4 Vet ikke 187
 6,1%
5 NA 22
 0,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.