Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q12: Er dine lønns- og arbeidsvilkår helt eller delvis regulert av tariffavtale eller overenskomst, eller reguleres de kun gjennom private avtaler mellom deg og din arbeidsgiver?

Verdier Kategorier N
1 Helt eller delvis regulert av tariffavtale/overenskomst 2125
 69,9%
2 Kun privat avtale/kontrakt 779
 25,6%
3 Annet 37
 1,2%
4 Vet ikke/husker ikke 86
 2,8%
5 NA 15
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.