Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q21: Hva synes du om din egen lønn?

Verdier Kategorier N
1 Jeg er svært fornøyd med min lønn 274
 9,0%
2 Jeg er rimelig fornøyd med min lønn 1263
 41,5%
3 Jeg er verken fornøyd eller misfornøyd med min lønn 531
 17,5%
4 Jeg synes jeg burde tjent noe mer 744
 24,5%
5 Jeg synes jeg burde tjent vesentlig mer 211
 6,9%
6 Vet ikke 6
 0,2%
7 NA 13
 0,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.