Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q160: Hvor vil du plassere deg på skalaen under? (Om lønnsforhandlinger)

Verdier Kategorier N
1 Jeg ønsker i størst mulig grad å forhandle lønn selv 436
 14,3%
2 2 350
 11,5%
3 3 594
 19,5%
4 4 484
 15,9%
5 Jeg ønsker i størst mulig grad at fagforeninger forhandler l 1056
 34,7%
6 Vet ikke / ikke svar 107
 3,5%
7 NA 15
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.