Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q18b: Hvor vil du plassere deg på skalaen under? (Om lønnsforhandlinger)

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2900
Manglende tilfeller 142
Minimum 0.0
Maksimum 9900000.0
Gjennomsnitt 569175.422
Standardavvik 394577.39
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.