Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q13: Mine lønnstillegg bestemmes i hovedsak på bakgrunn av:

Verdier Kategorier N
1 Stilling, ansiennitet og kvalifikasjoner 2361
 77,6%
2 Resultater og prestasjoner 511
 16,8%
3 Vet ikke 156
 5,1%
4 NA 14
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.