Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q14a: Preferanser for lønnsforhandlinger

Verdier Kategorier N
1 Fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner på nasjonalt (se 1352
 44,4%
2 Tillitsvalgte og ledelsen i den enkelte bedrift eller virkso 819
 26,9%
3 Den enkelte arbeidstaker og bedriften/virksomheten 563
 18,5%
4 Vet ikke 298
 9,8%
5 NA 10
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.