Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q47b_3: På lørdager Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis:

Verdier Kategorier N
1 Aldri 857
 28,2%
2 Sjelden 939
 30,9%
3 Noen ganger 766
 25,2%
4 Ofte 378
 12,4%
5 Alltid 72
 2,4%
6 Vet ikke/ ikke aktuelt 21
 0,7%
7 NA 9
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.