Datasett: YS Arbeidslivsbarometer 2017

Variabel Q117: I hvilken grad kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? Vil du si:

Verdier Kategorier N
1 I svært høy grad 316
 10,4%
2 I høy grad 1000
 32,9%
3 I noen grad 1259
 41,4%
4 I liten grad 330
 10,8%
5 I svært liten grad 116
 3,8%
6 NA 21
 0,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 3042
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.